הנחיות סביבתיות לביצוע סקר סייסמי בים פורסמו להערות הציבור

משרד האנרגיה פרסם להערות הציבור טיוטת הנחיות סביבתיות לביצוע סקר סייסמי בים. זאת, כחלק מתהליך אסדרה רוחבי של תחום הקידוחים הימיים שתפס תאוצה עם פתיחת הים לחיפושי נפט וגז טבעי. תהליך זה כולל הטמעה של עקרונות סביבתיים לשם צמצום ההשפעות הסביבתיות השליליות של עבודות החיפוש והקידוח על המרחב הימי.

ההנחיות עוסקות באופן ביצוע הסקר הסייסמי הנדרש בשלבי החיפוש וההפקה של נפט וגז טבעי בים למען מיפוי הקרקע ואיתור מטרות לקידוח. הסקר הסייסמי מתבצע לרוב באמצעות כלי שיט ייעודי המייצר גלים אקוסטיים באמצעות רובה אוויר, ולכן עשוי לפגוע בבעלי חיים ימיים הנעזרים בקליטת קול לצורך פעילותם.

על כן, ההנחיות אוסרות, בין היתר, על ביצוע הסקר במרחב המוגדר כבעל רגישות גבוהה מאוד שבו הסיכוי לפגיעה בחי הימי גבוה.

ניתן להגיש הערות עד ליום 15.7.2017 לכתובת: [email protected]

לקריאת ההנחיות לחץ כאן