הנחיות לשיקום קרקעות מזוהמות במטמנות

תכנון ובניה, קרקעביום 27 באפריל 2017 פורסמו להערות הציבור הנחיות מקצועיות לדיגום מערומי קרקע שמקורה בפעולות שיקום של מטמנה של פסולת מעורבת ויבשה.

מטמנות שפועלות בהיקף מסוים מחויבות על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא קרקעות מזוהמות בביצוע תהליך חקירה לפני סגירת האתר או שינוי ייעוד הקרקע. במסגרת עבודות השיקום של אתרי פסולת, מתקבלת קרקע מזוהמת שעברה תהליך ניפוי באתר, לאחר ששימשה כאדמת כיסוי לפסולת המוטמנת. קרקע מזוהמת זו עשויה להכיל חומרים מסוכנים ועל כן יש לפנותה לאתר מורשה לטיפול בפסולת מסוכנת. לשם כך גובשו הנחיות מקצועיות המשמשות ככלי עזר בתהליכי החקירה והדיגום של מערומי הקרקע, ובאמצעותם ניתן לזהות את רמת הסיכון של הקרקע המזוהמת ולקבוע את יעד הפינוי המתאים.

ההנחיות מפרטות את הדרישות עבור כל שלבי שיקום המטמנה: החל משלב חפירת פסולת החשודה כמסוכנת במהלך עבודות החפירה דרך הליכי מיון ודיגום וכלה בחקירת מערומי קרקע.

ניתן להגיש הערות עד יום 31.5.2017.

לקריאת ההנחיות לחץ כאן