הנחיות להיערכות ושיפור עמידות מפעלים ברעידות אדמה

אגף החירום במשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה מסמך הנחיות ודרישות להיערכות ושיפור עמידות מפעלים ומתקנים ברעידות אדמה. לפי ההנחיות, על המפעלים לבצע חמישה שלבים לבחינת ההיערכות:

  1. סיווג כלל התהליכים המסוכנים וגיבוש מסמך הערכת סיכונים.
  2. ביצוע סקר סיכוני רעידות אדמה בסביבת האתר כדי לקבוע סיכונים גיאולוגיים וסייסמולוגיים.
  3. ביצוע בחינה הנדסית כדי להעריך את עמידות המתקן ולגבש פתרונות לשיפור.
  4. תכנון השיפור באמצעות תכניות, מפרטים והנחיות פנימיות של המפעל.
  5. הטמעה ויישום של התכניות, לרבות התקנת אביזרים וביצוע עבודות בנייה.

למסמך ההנחיות המלא לחצו כאן