המשרד להגנת הסביבה: 65% מארובות המפעלים לא עומדות בנהלי הדיגום

המשרד להגנת הסביבה ערך לאחרונה ביקורות פתע ברחבי הארץ לבדיקת תקינות של ארובות מפעלים ולבדיקת חריגות מתקני פליטה, כחלק מהתוכנית השנתית של המשרד להפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים.

במהלך הביקורת נדגמו 144 ארובות ב-41 מפעלים ברחבי הארץ, ונמצא כי ב-65% מהן דיגום הפליטות לא מתבצע בהתאם לנהלי המשרד. המשרד ידרוש מהמפעלים לתקן את הליקויים שנמצאו באופן מיידי, ינקוט נגדם הליכי אכיפה מנהליים ובמידת הצורך יפתח בחקירה פלילית.

לידיעה בנושא באתר המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן