המשרד להגנת הסביבה פרסם מדריך לסיווג פסולת מסוכנת

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה מדריך לסיווג פסולת מסוכנת על פי קטלוג הפסולות האירופי. המדריך נכתב במסגרת פרויקט Twinning של ישראל והאיחוד האירופי ליישום מערך משולב להגבלה ובקרה על פליטות מהתעשייה ומרשם פליטות והעברות לסביבה.

המדריך נועד לסייע ליצרני פסולת, מפעלי טיפול ורשויות לסווג את הפסולת בהתאם לסיווג האירופי ולטפל בה כנדרש בהתאם לסיכון שהיא מציבה, וזאת באמצעות הנחיות אחידות וברורות לגבי אופן הסיווג.

לעיון במדריך לחצו כאן