דו"ח הלשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה לשנת 2017: הוגשו 40 כתבי אישום בגין עבירות סביבתיות

הלשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה פרסמה את דו"ח סיכום הפעילות שלה לשנת 2017, הסוקר את פעילות הלשכה בתחומי חקיקה, אכיפה, ייעוץ למחוזות, אמנות בינלאומיות ועוד.

במסגרת פרק האכיפה, צוין כי התקבלו בלשכה המשפטית 52 תיקי חקירה חדשים בשנת 2017, טופלו 125 הליכי עיצום כספי, והוגשו 40 כתבי אישום בגין עבירות סביבתיות. לצד זאת, צוינו הישגי הלשכה בשני ערעורים שהתקבלו והוחמרו בהם העונשים שנגזרו על חברות ונושאי משרה בגין ביצוע עבירות סביבתיות והודגשה החשיבות של הטלת אחריות על נושאי משרה.

בתחום החקיקה רוכזו בדו"ח דברי החקיקה בהם טיפלה הלשכה המשפטית, ובהם טיוטה להצעת חוק לרישוי כימיקלים ותקנות העוסקות בפסולת מסוכנת.

לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן