בית המשפט דן במתחם הענישה לעבירות סביבתיות שהמטרה העומדת בבסיסן היא הפקת רווח

ביום 14.09.2017 נתן בית משפט השלום בנתניה את גזר הדין בת"פ 57786-06-16 מדינת ישראל נ' קינג פאואר – כוח אדם והסעות בע"מ ואח'.

החברה ומנהלה הורשעו בניהול אתר פיראטי לסילוק פסולת ללא רישיון עסק בקרבת בתי מגורים, ובגרימת זיהום אוויר בעקבות שתי שריפות בלתי מבוקרות שאירעו באתר.

פסק הדין קובע עקרונות ודן במתחם הענישה לעניין עבירות סביבתיות חמורות שהמטרה העומדת בבסיסן היא הפקת רווח. שיקול כוונת הפקת הרווח מובא בחשבון לצד הפגיעה בערכי הגנה על הסביבה, הפגיעה הממשית בבריאות הציבור והפגיעה האסתטית שבניהול אתר כזה בקרבת מקום יישוב, ולצד הצורך בהרתעת הרבים מפני ביצוע עבירות דומות.