בית המשפט דן באחריות נושאי משרה ובמתחם הענישה לעבירות סביבתיות חוזרות

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל לאחרונה את ערעור המדינה על זיכוי מנהלי חברת שמן תעשיות בגין עבירות סביבתיות הנוגעות למטרדי ריח (ע"פ 10261-08-17 מדינת ישראל נ' שמן תעשיות בע"מ).

במסגרת הערעור קבע בית המשפט כי אמנם יש לגלות גמישות בהרשעת מנהלים בעבירות אסדרתיות מסוג אחריות קפידה, אולם אין פירוש הדבר זיכוי אוטומטי – ויש לבחון כל מקרה לגופו. במקרה זה נקבע כי המנהלים לא הרימו את הנטל להוכיח נזק ממשי לעתידם המקצועי כתוצאה מהרשעתם. כמו כן, מדובר בעבירות שהתרחשו לאורך זמן, והליקויים והמטרדים שדווחו לא טופלו למרות ההזדמנויות הרבות שניתנו לחברה במסגרת עריכת שימועים ומתן צו לסילוק המפגע. עוד נאמר בפסק הדין כי המסקנה בדבר הרשעת המנהלים מתחזקת על רקע העובדה כי הם מועסקים כיום בתחומים המשיקים לעיסוקם בעת ביצוע העבירות ועל רקע העובדה שמדובר בנושאי משרה בכירים בחברה ציבורית, בה הפגיעה כתוצאה מהרשעת התאגיד היא בבעלי המניות שהם למעשה הציבור הרחב.

בית המשפט הרשיע בפסק הדין שניים ממנהלי החברה שכיהנו בעת ביצוע העבירות, החמיר את הקנס שהושת על החברה מ-100 ש"ח ל-400 אלף ש"ח והפעיל התחייבות קודמת בסך 230,000 ש"ח.

לקריאת פסק הדין לחצו כאן