שפכים

כשל בצנרת הביוב הוביל לזיהום חמור בנחל הקישון

ביום 10.8.2015 פורסמה באתר המשרד להגנת הסביבה ידיעה שכותרתה: "זיהום חמור של ביוב בנחל הקישון, באזור קרית חרושת בטבעון". לפי הנאמר בידיעה, ביום ה-9.8.2015 אותר זיהום חמור בנחל הקישון אשר נגרם...

ארגונים ירוקים בדרישה לשר גבאי: אל תיענה לשפד"ן

באתר עמותת "צלול" פורסמה ידיעה שכותרתה: "ארגוני הסביבה לגבאי: כניעה לשפד"ן פרס למזהם הגדול ביותר של הים התיכון". לפי הנאמר בידיעה, ראשי הארגונים הירוקים פנו במכתב לשר להגנת הסביבה, אבי גבאי,...

בית המשפט זיכה עסק מעבירות זיהום מים בשל כשלים בדיגום

ביום 15.6.2015 זיכה בית משפט השלום ברמלה מוסך שפעל ללא רשיון מעבירות של זיהום מים בשל חריגות לכאורה בדיגום שפכים שנלקח מהמוסך (ת"פ 28923-10-12 המשרד לאיכות הסביבה נ' בני סובחי א.ש...

הגשנו נייר עמדה בנוגע לתיקון כללי תאגידי המים והביוב – שיקול דעת לתאגיד לבטל דיגום או חיוב

בחודש יוני 2015 הגשנו לרשות המים נייר עמדה בנוגע לתיקון המוצע לכללי תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), לפיו ייקבעו הנסיבות בהן יותר לתאגידים להימנע מביצוע דיגום שפכים...

המשטרה הירוקה הוציאה ברירת משפט לתאגידי מים בדרום

ביום 22.6.15 פורסמה באתר המשרד להגנת הסביבה ידיעה שכותרתה: "ברירת משפט על סך 4,000 ש"ח לתאגידי מים בדרום בגין מפגעי ביוב". לפי הנאמר בידיעה, מפקחי המשטרה הירוקה הוציאו לתאגידי המים...

המשטרה הירוקה טיפלה בזיהום שנגרם על ידי צה"ל

ביום 16.6.15 פורסמה באתר המשרד להגנת הסביבה ידיעה שכותרתה: "בהתערבות המשטרה הירוקה חוסל מפגע שפכים חמור של צה"ל ליד קיבוץ אורים". לפי הנאמר בידיעה, בשל טיפול ליקוי בשפכים של בסיסי...

הגשנו נייר עמדה בנוגע לטיוטת הכללים בנוגע לתיקון תעריפי שפכים אסורים

בחודש יוני 2015 הגשנו לרשות המים נייר עמדה ביחס לטיוטת תיקון לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) אשר מבקשת לתקן את מודל התמחור...

עדכון לקוחות: מתן שיקול דעת לתאגידי מים וביוב לבטל חיובים

בחודש יוני 2015 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לפרסום להערות הציבור של טיוטת תיקון לכללי תאגידי מים וביוב. הרשות מבקשת לקבל הערות מהציבור אודות התיקון המוצע עד ליום 1 ביולי בשעה...

עדכון לקוחות: רפורמה בתעריפי שפכים אסורים

בחודש יוני 2015 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לפרסום רשות המים את הרפורמה המקיפה שבכוונתה לערוך בתעריפי השפכים האסורים אותם גובים תאגידי המים והביוב. הרשות מבקשת לקבל הערות מהציבור אודות הרפורמה...

עדכון לקוחות: פורסמו כללים המסמיכים תאגידי מים וביוב לנתק צרכנים מרשת המים

באפריל 2015 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לכללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), תשע"ה-2015 אשר נכנסו לתוקף בסוף חודש מרץ, לאחר דיונים ממושכים. לקריאת הכללים לחץ כאן. הכללים חלים רק לגבי תקופות...