#

רישוי ירוק

מאמר דעה מאת ד"ר רות דגן על תיאום בין רגולטורים לצורך קידום פרויקטים לאומיים

ביום 13.4.15 התפרסם באתר האינטרנט של The Marker מאמר דעה מאת ד"ר רות דגן, מנהלת מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים ושותפה במשרד הרצוג פוקס נאמן, שכותרתו "רגולטור על? תתחילו עם תיאום...

מדיניות סביבתית אפקטיבית תורמת לצמיחה כלכלית

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ידיעה בדבר הממצאים של דו"ח שפורסם לאחרונה על ידי ארגון ה-OECD בשם: Going for Growth. לפי הדו"ח, אשר בחן את התחומים בהם יש לבצע רפורמות...

עדכון לקוחות: הרפורמה בחוק רישוי עסקים

בחודש דצמבר 2013 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לרפורמה המתוכננת בחוק רישוי עסקים. במסגרת זו עדכנו גם על תיקון צו רישוי עסקים, הקובע אילו קטגוריות עסקיות נדרשות לרישיון ובאילו תנאים. הרפורמה...