רגולציה סביבתית

דו"ח של מינהל התכנון חושף ליקויים באכיפה ובהסדרה של תשתיות הסמוכות לים

ביום 07.12.2015 פורסמה כתבה באתר "הארץ" מאת צפריר רינת שכותרתה: "דו"ח: התשתיות הימיות בארץ יוצרות עומס על הסביבה, הניהול הכושל עלול לסכן אותן". לפי הנאמר בידיעה, במסגרת עבודת הרקע להכנת...

בשורה רעה לאיכות הסביבה: כבר לא כלכלי לעבור לשימוש גז טבעי

ביום 3.12.2015 פורסמה ידיעה באתר כלכליסט מאת הדס גליקו וליאור גוטמן שכותרתה: "מי מחכה למתווה? הממשלה התעכבה בחיבור הגז והמפעלים ויתרו עליו". בידיעה נאמר כי ההתעכבות בחיבור המפעלים לגז טבעי...

משרד האנרגיה עורך סקר היתכנות להקמת תחנת כוח גרעינית בישראל

ביום 26.11.2015 פורסמה ידיעה באתר כלכליסט מאת הדי כהן שכותרתה: "ישראל מקדמת הקמת תחנת כוח גרעינית?". לפי הנאמר בידיעה, משרד האנרגיה בוחן באופן עצמאי את ההיתכנות להקמת תחנת כוח גרעינית,...

בית המשפט לערעורים בקליפורניה קבע הלכה לעניין מסד הנתונים שישמש לאישור תוכניות חידוש למבנים

ביום 10.9.2015 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט לערעורים בקליפורניה לעניין השימוש ברמות תפוסה היסטוריות בבניין שמתוכנן לעבור חידוש או החלפה כחלק ממסד הנתונים שיונח לקביעת ההשפעות הסביבתיות בפרויקט, בכפוף...

פורסמו להערות הציבור הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה

ביום 12.11.2015 פרסם המשרד להגנת הסביבה להערות הציבור את טיוטת תיקון ההוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה הנדרשות לצורך חישוב כמות החומרים המזהמים והפסולת שיש לדווח עליהם לפי חוק...

פורסמו 11 מפרטים אחידים ראשונים במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים

באתר ממשל זמין פורסמו 11 מפרטים אחידים ראשונים שנכנסו לתוקף במסגרת הרפורמה שנערכה בחוק רישוי עסקים, אשר נוגעים לסוגים שונים של עסקים טעוני רישוי, כגון: בתי מטבחיים, תחנות דלק, איסוף והובלה...

מתגבשת הצעת חוק ממשלתית להקמת גוף בוררות לרגולטורים

ביום 5.11.15 פורסמה ידיעה באתר The Marker שכותרתה: "נציגי הממשלה חשפו: בתוך שנה יוקם "בית דין לרגולציה". בידיעה נאמר כי במסגרת הדיונים בוועדת הרפורמות בעניין משק החשמל נחשפה תכנית להקמת...

הגשנו נייר עמדה בנוגע לטיוטת תזכיר החוק לרישוי סביבתי משולב

בחודש אוקטובר 2015 הגשנו נייר עמדה בעניין טיוטת תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, התשע"ה-2015, שהתפרסם להערות הציבור על ידי המשרד להגנת הסביבה. תזכיר החוק מבקש לקבוע משטר רישוי סביבתי חדש...