פסולת ומיחזור

קול קורא להקמת תשתיות לאיסוף פסולת בפריפריה

ביום 23.02.2016 המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא לחברות עירוניות שיספקו שירותי איסוף ופינוי פסולת בין השנים 2018-2016 ברשויות מקומיות באזורי הפריפריה. למטרה זו, המשרד מתכנן להעמיד חבילה של תמיכה...

פסק דין לחברות ומנהל שהפעילו אתר קומפוסט בלתי חוקי

אתר המשרד להגנת הסביבה פרסם הודעה על פסק דין, שניתן ביום 16.02.2016, במסגרתו הורשעו שתי חברות בעבירות של הפעלת אתר קומפוסט בלתי חוקי, גרימת מפגעי ריח, לכלוך רשות הרבים וגרימת מפגע תברואתי...

מאסר בפועל למנהל תחנות מעבר לפסולת לא מורשות

אתר המשרד להגנת הסביבה פרסם הודעה על פסק דין, שניתן ביום 31.12.2015, במסגרתו הורשעו על פי הסדר טיעון שתי תחנות מעבר לפסולת ומנהל התחנות, בעבירות של הפעלת תחנת מעבר ללא רישיון עסק, לכלוך...

הצעת חוק השקיות פתוחה להערות הציבור

ביום 15.02.2016 קבעה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת כי החוק לצמצום השימוש בשקיות חד פעמיות יפתח להערות הציבור עד ליום 25.02.2016. עיקר המחלוקת בועדה שהובילה להחלטה להעביר להערות הציבור,...

הארגונים הסביבתיים טוענים כי חוק השקיות לא יסייע להפחתת השימוש בשקיות

ביום 08.02.2016 פורסמה ידיעה באתר The Marker מאת טלי חרותי-סובר שכותרתה: "גופים סביבתיים נגד חוק השקיות: למה לגבות רק 10 אגורות עבור כל שקית?" לפי הנאמר בידיעה, מספר ארגונים סביבתיים...

פסק דין בהסכמה בעתירת תאגיד מ.א.י נגד המשרד להגנת הסביבה בעניין חוק הפסולת האלקטרונית

ביום 17.1.2016, ניתן תוקף של פסק דין להסכמות בין תאגיד המחזור מ.א.י לבין המשרד להגנת הסביבה, ונמחקה העתירה שהוגשה על ידי מ.א.י. עתירת התאגיד הוגשה אשתקד עקב אי נקיטת צעדים...

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד וואלה שופס בטענה להפרת חוק הפסולת האלקטרונית

ביום 6.12.2015 הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסך של 12 מיליון ש"ח כנגד וואלה שופס על ידי לקוח שרכש באתר האינטרנט של החברה מדפסת חדשה והחברה לטענתו, סירבה לפנות את...

כתב אישום בגין השלכת בוצה וזיהום מים

ביום 14.12.2015 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה שכותרתה: "כתב אישום נגד "קומפוסט שלוחות" בגין זיהום שדות ומקורות מים". לפי הנאמר בידיעה, המשרד להגנת הסביבה הגיש כתב אישום כנגד תאגיד...

הושהה פרויקט להקמת מתקן מחזור פסולת בשל מחאה ציבורית

ביום 10.12.2015 פורסמה ידיעה באתר "הארץ" מאת אלמוג בן זכרי שכותרתה: "המשרד להגנת הסביבה מקדם בניית מתקן מחזור שעלול לפגוע במקורות המים באשקלון". לפי הנאמר בידיעה, המשרד להגנת הסביבה בשיתוף...

הטלת עיצום כספי על עיריית ירושלים בגין אי חתימה על הסדר הפרדה לפסולת אריזות

ביום 03.12.2015 פורסמה ידיעה באתר האינטרנט של עיתון "הארץ" מאת צפריר רינת שכותרתה: "קנס של 690 אלף שקלים לעיריית ירושלים על שלא קבעה הסדרים להפרדת פסולת אריזות". לפי הנאמר בידיעה,...