פסולת ומיחזור

לטענת תאגיד המחזור "תמיר" מחצית מהאריזות המשווקות במשק אינן ממוחזרות

העיתונאי יובל אזולאי פרסם כתבה באתר האינטרנט של העיתון "גלובס" שכותרתה: "מי יקנוס אותן? החברות שמצפצפות על חוק האריזות". בכתבה נאמר כי לטענת תאגיד המחזור "תמיר" האמון על יישום חוק...

השר להגנת הסביבה ושר הכלכלה סיכמו על קידום החוק למיגור שקיות הגופיה

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ידיעה לפיה השר להגנת הסביבה ושר הכלכלה הגיעו לסיכום בדבר גובה ההיטל על שימוש בשקיות גופיה מה שמאפשר את קידום הצעת החוק למיגור השקיות. לפי...

המשרד להגנת הסביבה הודיע על סיום תקופת הייצוא של פסולת מסוכנת בשל חזרת מתקן אקוסול לפעילות סדירה

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ידיעה בדבר חזרת מתקן אקוסול לפעילות סדירה וסיום תקופת הייצוא של פסולת מסוכנת. בעקבות הודעת החברה לשירותי איכות הסביבה בנאות חובב בדבר סיום עבודות השיפוץ...

נחתמה האמנה לשימוש בשקיות רב פעמיות בין המשרד להגנת הסביבה לרשתות השיווק

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ידיעה בדבר חתימת האמנה לשימוש בשקיות רב פעמיות בין המשרד להגנת הסביבה ורשתות השיווק. האמנה נחתמה ביום 27.8.2014. במסגרת האמנה התחייבו רשתות השיווק לחלק בחינם...

עדכון לקוחות: לקראת כניסתו לתוקף של חוק הפסולת האלקטרונית

בחודש פברואר 2013 הפצנו עדכון לקוחות לקראת כניסתו לתוקף של החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 (חוק הפסולת האלקטרונית). החוק קובע לראשונה בדין הישראלי הסדר מקיף בכל הנוגע...