עסקים וסביבה

המלצות לקידום מהפכת הייצור המתקדם

מוסד שמואל נאמן פרסם דו"ח בנושא מהפכת הייצור המתקדם, שסקר את המגמות בארץ ובעולם ומנה מספר המלצות ראשוניות ליישום שיטות הייצור המתקדם בתעשייה הישראלית. ניתן לראות ניצנים של מהפכת הייצור...

תוכנית להטמעת טכנולוגיות קלינטק בבסיסי צה"ל

רשות החדשנות ומשרד הביטחון השיקו תוכנית למתן מענקי מימון לפיתוח והטמעה של טכנולוגיות קלינטק במתקני מערכת הביטחון. התוכנית מיועדת לחברות קלינטק ישראליות, שפיתחו טכנולוגיות חדשניות, הבשלות להדגמה בתנאי אמת, ועונות על צרכיהם...

המעבר ממשטר היטלי הפקה למשטר תעריפי יוצא לדרך

רשות המים פרסמה להערות הציבור ביום 30 במאי 2017 את טיוטות כללי התעריפים שיחליפו את מנגנון ההיטלים עבור הפקות מים הקיים כיום ואשר יבוטל עם כניסת תיקון מס' 27 לחוק...

עדכון לקוחות | טיוטת הנחיות חדשה לשפכי תעשייה

המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים פרסמו להערות הציבור טיוטת הנחיות מאוחדות "תורה אחודה" לניטור שפכי תעשייה. החידושים העיקריים שקובעות ההנחיות: קביעת משטרי ניטור "בסיסי" ו"מורחב" – טיוטת ההנחיות...

אתר חדש לשיפור תהליך רישוי עסקים בישראל

הושק לאחרונה אתר חדש שכל מטרתו היא לשפר את תהליך רישוי העסקים בישראל. כידוע, הממשלה החליטה על קידום רפורמה בתהליך רישוי עסקים שכוללת פרסום של מפרטים אחידים לסוגי עסקים שונים...

רפורמה בניהול משק המים

תיקון מס' 27 לחוק המים עתיד להיכנס לתוקף ב-30 באפריל 2017. התיקון עורך רפורמה בניהול משק המים וקובע הסדרים חדשים עבור רישיונות הפקה והספקה והיטלי הפקה. רישיונות – פעולות ההפקה...

שר הפנים קבע אילו עסקים יוכלו לקבל רישיון עסק בהליך מזורז

במסגרת חוק ההסדרים, נערך תיקון לחוק רישוי עסקים, לפיו סוגי עסקים מסוימים יוכלו לקבל את אישורם של נותני האישור לקבלת רישיון עסק על סמך תצהיר בלבד. תיקון זה נועד להקל...

תוכנית לעידוד הטמעת טכנולוגיות קלינטק ישראליות במתקני מערכת הביטחון

ב-22 במרץ 2017, יתקיים יום עיון להשקת תוכנית חדשה מטעם הרשות הלאומית לחדשנות ומשרד הביטחון, למתן תמיכה בפרויקטי הדגמה של טכנולוגיות ישראליות חדשניות בתחום הקלינטק, שיוטמעו במתקנים של מערכת הביטחון....

כנס לטיפול בשפכי תעשייה – רגולציה ותקנות, תהליכים וטכנולוגיות טיפול

במסגרת אירועי כנס ישראכם, יתקיים ב-8 במרץ 2017 כנס בנושא טיפול בשפכי תעשייה, רגולציה ותקנות, תהליכים וטכנולוגיות טיפול. הכנס מיועד למנהלי ומהנדסי מפעלים, חברות ייעוץ ותכנון, אחראים לתחום הסביבה במפעלים...

כנס חדשנות בתעשייה הכימית

במסגרת אירועי כנס ישראכם, יתקיים ב-7 במרץ 2017 כנס חדשנות בתעשייה הכימית, של איגוד הכימיה הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים. הכנס יעסוק בחדשנות בתהליכי הייצור ויציג פיתוחים חדשניים בעולמות התוכן...