#

עסקים וסביבה

הממשלה מקדמת תכנית להקלות בנטל הרגולטורי המוטל על עסקים קטנים ובינוניים

ביום 26.12.2015 פורסמה באתר משרד ראש הממשלה הודעת דובר שכותרתה: "ראש הממשלה ושר האוצר יביאו לממשלה תכנית חדשה שתקל דרמטית על עסקים קטנים בתחילת דרכם". לפי הנאמר בהודעה, ראש הממשלה...

סקר מטעם משרד הכלכלה חושף: מפעלי תעשייה בישראל מתחשבים יותר ויותר בשיקולים שנוגעים לאיכות הסביבה

סקר שערך משרד הכלכלה לבקשת ה-OECD בחן את הטמעת שיקולי איכות הסביבה בתעשייה הישראלית. המדגם נבנה על בסיס 1,411 מפעלים מענפי תעשייה שונים המעסיקים 40 עובדים ומעלה. תוצאות הסקר חושפות...

בנק HSBC מנפיק אגרות חוב ירוקות למימון פרויקטים סביבתיים

באתר הרשמי של בנק HSBC פורסם מסמך הנחיות להנפקת אגרות חוב ירוקות, במסגרת מדיניות הבנק לשמירה על הסביבה. לפי הנאמר במסמך, אגרות החוב הירוקות יונפקו על מנת לתמוך ולממן פרויקטים...

האם מזמין עבודה אחראי למפגע סביבתי שיצר הקבלן?

מאמר דעה מאת ד"ר רות דגן, מנהלת מחלקות איכות הסביבה וייצור תעשייתי במשרד הרצוג פוקס נאמן, ואייל שאלתיאלי, עו"ד במחלקות אלה. המאמר התפרסם ביום 30.10.2015 באתר האינטרנט של העיתון "כלכליסט"....

פורסמו נתוני המפל"ס לשנת 2014

ביום 26.10.15 פירסם המשרד להגנת הסביבה את נתוני המפל"ס לשנת 2014, הכולל את מרשם הפליטות לסביבה, מדד חברות הדלק ומדד ההשפעה הסביבתית של מפעלי חברות ציבוריות. מרשם הפליטות לסביבה מכיל נתונים...

עתירה לבג"ץ בגין הפרת הבטחת המדינה לסייע למפעלים קטנים

ביום 1.10.15 פורסמה באתר האינטרנט של העיתון "כלכליסט" ידיעה מאת ענת רואה שכותרתה: "הבטחת המדינה לסייע למפעלים מגיעה לבג"ץ". לפי הנאמר בכתבה, ביום 29.09.15 נאמן מפעל הזכוכית "פניציה" הגיש עתירה לבג"ץ...