עסקים וסביבה

פורסם הדו"ח השנתי של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה פרסמה ביום 24.01.2016 את הדו"ח השנתי השלישי על מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. הדו"ח מצביע, בין היתר, על עלייה בכמות העסקים הקטנים והבינוניים...

קרן חדשה לעסקים במצוקה תחל לפעול בקרוב

ביום 25.01.2016 פורסמה ידיעה באתר The Marker מאת אורה קורן שכותרתה: "הושלמה הקמת הקרן לעסקים במצוקה בכ-260 מיליון שקל". לפי הנאמר בידיעה, הקמתה של קרן מדינה חדשה הנקראת הקרן לעסקים...

הממשלה מקדמת תכנית להקלות בנטל הרגולטורי המוטל על עסקים קטנים ובינוניים

ביום 26.12.2015 פורסמה באתר משרד ראש הממשלה הודעת דובר שכותרתה: "ראש הממשלה ושר האוצר יביאו לממשלה תכנית חדשה שתקל דרמטית על עסקים קטנים בתחילת דרכם". לפי הנאמר בהודעה, ראש הממשלה...

סקר מטעם משרד הכלכלה חושף: מפעלי תעשייה בישראל מתחשבים יותר ויותר בשיקולים שנוגעים לאיכות הסביבה

סקר שערך משרד הכלכלה לבקשת ה-OECD בחן את הטמעת שיקולי איכות הסביבה בתעשייה הישראלית. המדגם נבנה על בסיס 1,411 מפעלים מענפי תעשייה שונים המעסיקים 40 עובדים ומעלה. תוצאות הסקר חושפות...

בנק HSBC מנפיק אגרות חוב ירוקות למימון פרויקטים סביבתיים

באתר הרשמי של בנק HSBC פורסם מסמך הנחיות להנפקת אגרות חוב ירוקות, במסגרת מדיניות הבנק לשמירה על הסביבה. לפי הנאמר במסמך, אגרות החוב הירוקות יונפקו על מנת לתמוך ולממן פרויקטים...

האם מזמין עבודה אחראי למפגע סביבתי שיצר הקבלן?

מאמר דעה מאת ד"ר רות דגן, מנהלת מחלקות איכות הסביבה וייצור תעשייתי במשרד הרצוג פוקס נאמן, ואייל שאלתיאלי, עו"ד במחלקות אלה. המאמר התפרסם ביום 30.10.2015 באתר האינטרנט של העיתון "כלכליסט"....

פורסמו נתוני המפל"ס לשנת 2014

ביום 26.10.15 פירסם המשרד להגנת הסביבה את נתוני המפל"ס לשנת 2014, הכולל את מרשם הפליטות לסביבה, מדד חברות הדלק ומדד ההשפעה הסביבתית של מפעלי חברות ציבוריות. מרשם הפליטות לסביבה מכיל נתונים...