עסקים וסביבה

הצעה לתיקון חוק תטיל חובת מחזור על בתי עסק גדולים

ביום 14.03.2016 פורסמה הצעת חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור (תיקון – חובת מחזור בבית עסק גדול), התשע"ו-2016. אם התיקון ייכנס לתוקף, הוא יחייב בתי עסק של מעל ל-30 עובדים, להתקין...

קול קורא להקמת תשתיות לאיסוף פסולת בפריפריה

ביום 23.02.2016 המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא לחברות עירוניות שיספקו שירותי איסוף ופינוי פסולת בין השנים 2018-2016 ברשויות מקומיות באזורי הפריפריה. למטרה זו, המשרד מתכנן להעמיד חבילה של תמיכה...

עמותת מלר"ז הוצאה מרשימת הגופים המוכרים לפי החוק למניעת מפגעים סביבתיים

ביום 15.02.2016 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה שכותרתה: "ועדת הפנים של הכנסת אישרה את הוצאת מלר"ז מרשימת הגופים המורשים על פי החוק לתבוע על פגיעה בסביבה". לפי הנאמר בידיעה,...

2016 בפתח – 5 השאלות הסביבתיות שכל יצרן חייב לשאול בשנה החדשה

מאמר מומחה מאת ד"ר רות דגן שפורסם במגזין "תעשיות" שנת 2015 כבר מאחורינו ופתיחתה של 2016 הוא זמן טוב לבצע הערכת סיכונים רוחבית לפעילות החברה בתחום איכות הסביבה, בכדי לזהות...

פורסם הדו"ח השנתי של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה פרסמה ביום 24.01.2016 את הדו"ח השנתי השלישי על מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. הדו"ח מצביע, בין היתר, על עלייה בכמות העסקים הקטנים והבינוניים...

קרן חדשה לעסקים במצוקה תחל לפעול בקרוב

ביום 25.01.2016 פורסמה ידיעה באתר The Marker מאת אורה קורן שכותרתה: "הושלמה הקמת הקרן לעסקים במצוקה בכ-260 מיליון שקל". לפי הנאמר בידיעה, הקמתה של קרן מדינה חדשה הנקראת הקרן לעסקים...

הממשלה מקדמת תכנית להקלות בנטל הרגולטורי המוטל על עסקים קטנים ובינוניים

ביום 26.12.2015 פורסמה באתר משרד ראש הממשלה הודעת דובר שכותרתה: "ראש הממשלה ושר האוצר יביאו לממשלה תכנית חדשה שתקל דרמטית על עסקים קטנים בתחילת דרכם". לפי הנאמר בהודעה, ראש הממשלה...