מפגעים סביבתיים

Third Annual Israeli Environmental Performance Index Published

מאמר בנושא "שנה שלישית לפרסום מדד ההשפעה הסביבתי" מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים ועו"ד חן תירוש, שותפה במחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים, הרצוג פוקס...

דליפת דלק מבסיס רמת דוד לנחל הקישון

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ידיעה לפיה ביום 17.2.2015 אירעה דליפת דלק משטח הבסיס לתעלת ניקוז המובילה לנחל הקישון. אנשי הבסיס נדרשו לנקוט בפעולות לצמצום התפשטות הזיהום ולשאיבתו. בעקבות הדליפה...

בין אתיקה לפרקטיקה

מאמר מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים במשרד הרצוג פוקס נאמן מדיניות ציבורית בתחום איכות הסביבה היא אחד הנושאים הרוויים ביותר בדילמות עבור המחוקק ועבור...

Israel – New Policy Seeks to Clarify National Agenda for Classification and Remediation of Contaminated Land

מאמר בנושא "מדיניות חדשה בישראל מבקשת להבהיר מהי הגישה הלאומית בתחום סיווג ושיקום קרקעות מזוהמות", מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים, הרצוג פוקס נאמן ושות'....

צירי התחבורה המזוהמים ביותר

העיתונאית אילנה קוריאל פרסמה ביום 20.1.2015 באתר Ynet כתבה שכותרתה: "המקומות שבהם זיהום האוויר הגבוה ביותר בארץ". הכתבה מתארת את ממצאי בדיקה שערכה עמותת אדם טבע ודין לפי נתונים שפורסמו...

דליפת הנפט מצינור קצא"א בשמורת עין עברונה בערבה

באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה מפורסמים דיווחים שוטפים בנוגע לדליפת הנפט שארעה ביום 3.12.2014 בצינור של קצא"א שבשטח שמורת הטבע עין עברונה, במסגרתה דלפו, לפי הדיווחים של קצא"א, כ-5...

חוק אוויר נקי אינו חל באזור יהודה ושומרון

העיתונאית ליטל דוברוביצקי פרסמה ביום 7.1.2015 כתבה באתר Ynet שכותרתה: "במישור אדומים אפשר לזהם אוויר ולא לשלם". בכתבה מצוין כי המשרד להגנת הסביבה החליט לבטל עיצום כספי שביקש להטיל על מכון...

כתב אישום בגין מפגעי ריח הוגש נגד מפעל שמן תעשיות

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ידיעה בדבר הגשת כתב אישום חמור נגד מפעל שמן תעשיות ונגד בכירים לשעבר בחברה, בגין מספר רב של מפגעי ריח שהתרחשו במפעל במהלך השנים 2010-2013,...