התייעלות אנרגטית

ועדת מיסוי ירוק פרסמה דו"ח המלצות על מדיניות המיסוי לדלקים

ביום 06.03.2016 פרסמה הוועדה הבין-משרדית למיסוי תחליפי נפט לתחבורה (ועדת "מיסוי ירוק 3") את המלצותיה לצעדי מדיניות בתחומי הדלקים, הרכב והתשתיות. הוועדה גיבשה בדו"ח את מתווה מדיניות המיסוי המומלצת למגוון...

משרד התשתיות פרסם מסמך הסוקר מגמות במשק הגז הטבעי

ביום 06.03.2016 פרסם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מסמך הסוקר את ההתפתחויות במשק הגז הטבעי בישראל במהלך שנת 2015. לפי הנאמר בסקירה, בשנת 2015 נמשכה מגמת העלייה באספקת ובצריכת הגז הטבעי. נוסף...

משרד התשתיות פרסם תכנית עבודה לשנת 2016

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם תכנית עבודה לשנת 2016, הקובעת יעדים ומטרות לשנה הקרובה, בין היתר: הרחבת השימוש בגז טבעי; התנעת רפורמה מדינית בתחום החשמל; קידום השימוש במקורות אנרגיה מתחדשים;...

הצעת חוק ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה

ביום 20.12.2015, אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת חוק ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, התשע"ה-2015 שיזם ח"כ איתן ברושי. הצעת החוק נועדה להסדיר את תחום האנרגיות המתחדשות במטרה להפחית את פליטות...

מחיר הגז הגבוה מחזיר את התעשייה לשימוש במזוט

ביום 28.01.2016 פורסמה ידיעה באתר Ynet מאת אילנה קוריאל שכותרתה: "מעבר של מפעל מגז למזוט מזהם – חלום בלהות". לפי הנאמר בידיעה, חברת פניציה החלה בתהליך מעבר מגז טבעי למזוט...