אכיפה סביבתית

Third Annual Israeli Environmental Performance Index Published

מאמר בנושא "שנה שלישית לפרסום מדד ההשפעה הסביבתי" מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים ועו"ד חן תירוש, שותפה במחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים, הרצוג פוקס...

דליפת דלק מבסיס רמת דוד לנחל הקישון

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ידיעה לפיה ביום 17.2.2015 אירעה דליפת דלק משטח הבסיס לתעלת ניקוז המובילה לנחל הקישון. אנשי הבסיס נדרשו לנקוט בפעולות לצמצום התפשטות הזיהום ולשאיבתו. בעקבות הדליפה...

בין אתיקה לפרקטיקה

מאמר מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים במשרד הרצוג פוקס נאמן מדיניות ציבורית בתחום איכות הסביבה היא אחד הנושאים הרוויים ביותר בדילמות עבור המחוקק ועבור...

המשרד להגנת הסביבה פרסם את הרשימה הסביבתית האדומה

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ביום 20.11.2014 ידיעה שכותרתה: "מה הכסף שלנו עשה היום: המשרד להגנת הסביבה מפרסם את הרשימה הסביבתית האדומה". לפי הידיעה, המשרד להגנת הסביבה פרסם באתר האינטרנט...

Israel – New Policy Seeks to Clarify National Agenda for Classification and Remediation of Contaminated Land

מאמר בנושא "מדיניות חדשה בישראל מבקשת להבהיר מהי הגישה הלאומית בתחום סיווג ושיקום קרקעות מזוהמות", מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים, הרצוג פוקס נאמן ושות'....

Environmental Risk Management in the Israeli Business Sector – Recent Trends and Developments

מאמר בנושא "ניהול סיכונים סביבתי במגזר העסקי הישראלי – מגמות והתפתחויות חדשות" מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים, הרצוג פוקס נאמן ושות'. Traditional environmental enforcement...

חוק אוויר נקי אינו חל באזור יהודה ושומרון

העיתונאית ליטל דוברוביצקי פרסמה ביום 7.1.2015 כתבה באתר Ynet שכותרתה: "במישור אדומים אפשר לזהם אוויר ולא לשלם". בכתבה מצוין כי המשרד להגנת הסביבה החליט לבטל עיצום כספי שביקש להטיל על מכון...

A New Year’s Resolution for the Electronics Sector

מאמר בנושא מגמות חדשות בתחום הפסולת האלקטרונית, מאת עו"ד חן תירוש, שותפה במחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים, הרצוג פוקס נאמן ושות'. The first of January 2014 is expected to welcome...

The Coming of Age of Environmental Regulation in Israel – Recent Aligning with Stringent EU Standarts

מאמר בנושא "עידן חדש ברגולציה הסביבתית בישראל – אימוץ סטנדרטים מחמירים של האיחוד האירופי" מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים, הרצוג פוקס נאמן  Environmental policy...