אכיפה סביבתית

Third Annual Israeli Environmental Performance Index Published

מאמר בנושא "שנה שלישית לפרסום מדד ההשפעה הסביבתי" מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים ועו"ד חן תירוש, שותפה במחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים, הרצוג פוקס...

דליפת דלק מבסיס רמת דוד לנחל הקישון

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ידיעה לפיה ביום 17.2.2015 אירעה דליפת דלק משטח הבסיס לתעלת ניקוז המובילה לנחל הקישון. אנשי הבסיס נדרשו לנקוט בפעולות לצמצום התפשטות הזיהום ולשאיבתו. בעקבות הדליפה...

בין אתיקה לפרקטיקה

מאמר מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים במשרד הרצוג פוקס נאמן מדיניות ציבורית בתחום איכות הסביבה היא אחד הנושאים הרוויים ביותר בדילמות עבור המחוקק ועבור...

המשרד להגנת הסביבה פרסם את הרשימה הסביבתית האדומה

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ביום 20.11.2014 ידיעה שכותרתה: "מה הכסף שלנו עשה היום: המשרד להגנת הסביבה מפרסם את הרשימה הסביבתית האדומה". לפי הידיעה, המשרד להגנת הסביבה פרסם באתר האינטרנט...