איכות אויר

עלייה בהוצאות לשמירה על הסביבה בתעשייה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ערכה דו"ח להערכת ההוצאות הכספיות של ענפי התעשייה והחשמל לשמירה על הסביבה בפעולות לצמצום הפגיעה באיכות האוויר, באיכות המים, באיכות הקרקע ועוד. לפי הדו"ח, ההוצאות בתעשייה לשנת...

הוראה חדשה בעניין ניטור ודיגום מזהמי אוויר בארובות

המשרד להגנת הסביבה פרסם הוראה בעניין אופן מסירת תוצאות ניטור ודיגום ארובות שתיכנס לתוקף מיום 1.9.2016. במסגרת ההוראה הובהר שבדיקת מזהמי אוויר בארובה והדיווח עליה יבוצעו לפי הנוהל משנת 2002 על...

מה בין היתר פליטה למערכת ניהול סביבתית ועל הדרך עדכון בדבר חידושים בתקן 2015: 14001 ISO

מאמר מומחה מאת סיגלית שחר ורווית יניב-זיסהולץ מחברת הזמט מפעלי תעשייה רבים קיבלו בשנים האחרונות במסגרת תנאים להיתר פליטה לפי חוק אוויר נקי דרישה להקמה ויישום של מערכת ניהול סביבתית, דוגמת...

דיווחים על פליטות גזי חממה בשנת 2015

המשרד להגנת הסביבה מבקש לקבל עד סוף יוני, ביום 30.6.2016, את הדיווחים על פליטות גזי חממה של החברות והארגונים המדווחים למנגנון הוולונטרי. הפנייה מיועדת לארגונים המעוניינים להצטרף ולקדם ניהול נכון...

עונש מאסר בפועל לעברייני סביבה

לאחרונה התפרסם פסק דין חשוב שניתן לפני שנה בבית המשפט העליון ברע"פ 2844/15 ארזים חברה קבלנית למיחזור ופינוי פסולת בע"מ נ' המשרד להגנת הסביבה. פרשה זו עסקה בשתי חברות שהפעילו עסק המשמש כתחנת מעבר...

עיריית בית שאן נקנסה בגין עבירות סביבתיות

ביום 17.04.2016 ניתן גזר דין בת"פ 1341-03-15 מדינת ישראל נ' עיריית בית שאן בבית משפט השלום בנצרת. כתב האישום נגד עיריית בית שאן, הוגש בגין עבירות של זיהום מים, אוויר וריח,...

היעדר אכיפה של עבירות זיהום אוויר הנגרמות על-ידי אניות בים

ביום 14.04.2016 פורסמה ידיעה באתר "הארץ" מאת רינת צפריר שכותרתה: "אניות מזהמות את האוויר במפרץ חיפה, אך ישראל אינה יכולה לאכוף את התקנות". לפי הנאמר בידיעה, היעדר האכיפה על-ידי המשרד להגנת...

אושרה התכנית הלאומית להפחתת גזי החממה וההתייעלות האנרגטית

ביום 10.04.2016 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה שכותרתה: "התכנית הלאומית להפחתת גזי חממה והתייעלות אנרגטית יוצאת לדרך". לפי הנאמר בידיעה, הממשלה אישרה ביום 10.04.2016 את התכנית הלאומית להפחתת גזי...

עדכון לקוחות: יבוטלו אגרות להיתרים סביבתיים

לקוחות וידידים שלום, אנו מבקשים לעדכנכם כי המשרד להגנת הסביבה פרסם בשבוע שעבר להערות הציבור הצעה לתיקוני חקיקה שמבקשים לבטל את חובת תשלום האגרות לשורה של היתרים סביבתיים ובהם היתר...

פורסמה להערות הציבור טיוטת צו לתיקון חוק הגנת הסביבה

בחודש אפריל 2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת צו לתיקון חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012. התיקון מציע לקבוע כי אין חובת דיווח אודות פליטת...