מדיניות עקרונות סביבתיים לשיט בנחלים להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת מסמך מדיניות בנושא עקרונות סביבתיים לשיט בנחלים להערות הציבור.

במסמך מובאת עמדת המשרד בנוגע להיבטים הסביבתיים של פעולות שיט בנחלים, על רקע התרחבות פעילות הנופש והספורט בתחום זה, והיא נועדה לסייע לרשויות שונות להסדיר פעילויות שיט בנחלים בתחומן.

במסגרת המדיניות המוצעת מפורטים הנתונים שעל רשות לאסוף על מנת להעריך את השפעת השיט על הנחל ועל סביבתו, ושיהוו את הבסיס לגיבוש המלצות אגף מים ונחלים במשרד להיבטים השונים של הפעילות, וכן אופן ההערכה של איכות המים למטרת שיט.

ניתן להגיש הערות עד ליום 21.12.2017, לכתובת: [email protected]

לקריאת טיוטת המדיניות לחצו כאן