קישורים

בלוג  Unfolding – הרצוג פוקס נאמן

מחלקת איכות הסביבה – הרצוג פוקס נאמן

מחלקת ייצור תעשייתי – הרצוג פוקס נאמן

המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה

המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה)

מאגר רישיונות והיתרים למפעלים

מאגר היתרי פליטה

נתונים סביבתיים על פי חוק חופש המידע

מערך ניטור האוויר הארצי

חקיקה סביבתית

איגודי ערים ומועצות מקומיות

איגוד ערים אזור מפרץ חיפה

איגוד ערים אשקלון

איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי

איגוד ערים איכות סביבה שרון-כרמל

איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד-חבל יבנה

מועצה מקומית-תעשייתית נאות חובב

הרשות לאיכות סביבה בעיריית תל אביב-יפו

גופים ועמותות בישראל

רשות המים

אדם, טבע ודין

החברה להגנת הטבע

צלול

חיים וסביבה

עמותת מלר"ז

תאגיד ת.מ.י.ר – גוף מוכר לפי החוק להסדרת הטיפול באריזות

מ.א.י – גוף יישום מוכר לפי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות

אקומיוניטי – גוף יישום מוכר לפי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות

אגף הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה – התאחדות התעשיינים

ארגונים בינלאומיים / גופים וארגונים בעולם 

סוכנות הסביבה האמריקאית EPA

סוכנות הסביבה הבריטית

בריאות וסביבה באתר ארגון הבריאות העולמי WHO

רגולציה סביבתית של תעשיית הגז והנפט – בריטניה

BIAC – הוועדה המייעצת לעסקים ותעשייה של OECD

האיחוד האירופי 

מרשם פליטות והעברות לסביבה (E-PRTR)

The Industrial Emissions Directive

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive

Recast of the RoHS Directive