פורסמה התכנית הימית לישראל

באתר הטכניון פורסמה התכנית הימית לישראל.

המדובר בתכנית מרחבית ימית למימי החופים והמים הכלכליים של ישראל בים התיכון, שהיא פרי יוזמתם של חוקרים בטכניון ובמרכז לחקר העיר והאזור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים. התכנית הוכנה בשיתוף בעלי עניין, לרבות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וארגונים ירוקים ובסיוע של יועצים מקצועיים מהארץ ומחו"ל, מתוך הכרה בצורך בגיבוש מדיניות לשימור המרחב הימי הישראלי וקביעת עקרונות לניהול המרחב הימי. התכנית נועדה להתוות חזון למדיניות ארוכת טווח ואפקטיבית תוך הגדרת מטרות ברורות וכללים ואמצעים ליישומן, ויצירת איזון בין הגורמים המעורבים בו, ולהשתלב וללוות הליכי תכנון, חקיקה ומחקר של הים בישראל.

לקריאת התכנית באתר הטכניון