משרד האנרגיה פרסם מכרז למענקים לחיבור צרכנים מרוחקים למערכת חלוקת הגז הטבעי

משרד האנרגיה פרסם לאחרונה מכרז פומבי לבקשת מענקים לחיבור צרכנים מרוחקים לרשת הגז הטבעי. המענקים שיינתנו במסגרתו יבטלו את תוספת דמי החיבור לצרכן מרוחק שנדרשו הצרכנים לשלם.

מטרת המענקים היא להקל על חיבורם של צרכנים מרוחקים למערכת חלוקת הגז הטבעי של ישראל, והם מיועדים לצרכנים שהיקף צריכתם השנתית עומד על 150,000 מ"ק לפחות. הסכום הכולל של המענקים יעמוד על 40 מיליון ש"ח בשלב הראשון, והמשרד יבחן בהמשך את האפשרות להכפילו.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך 19.11.2017.

לפרטים נוספים לחצו כאן