המדינה ממליצה על נקיטת אמצעים להפחתת פליטות גזי חממה במגזר המבנים

פורסם השבוע דו"ח המלצות לעמידה ביעד הפחתת פליטות גזי החממה בישראל, שהוכן על ידי ועדת היגוי בין-משרדית בראשות המשרד להגנת הסביבה.

במסגרת הדו"ח ניתנו המלצות בדבר אמצעים להפחתת פליטות גזי חממה ולייצור חשמל במגזר המבנים הכולל מבנים מסחריים וציבוריים ומבני מגורים. ההמלצות נחלקות לכלי מדיניות רגולטוריים, כלים כלכליים וכלים אינפורמטיביים לצד לוחות זמנים לביצוע.

כך למשל, במגזר המבנים המסחריים והציבוריים, הומלץ לחייב בהדרגה להתקין חיישני נוכחות לתאורה ולמיזוג ולבצע מעבר לנורות חסכוניות ולשימוש באמצעי הצללה. כן הומלץ לפעול במישור הרגולטורי באמצעות חיוב עמידה בתקנים ישראליים המקדמים יעילות אנרגטית; חיוב ועדות תכנון ובנייה לשלב יועצי סביבה במעמד בדיקת התכנית של כל פרויקט משמעותי; ולחזק את מערך הבקרה הסביבתית במכוני הבקרה.

לקריאת הדו"ח לחץ כאן