הטלת עיצום כספי על עיריית ירושלים בגין אי חתימה על הסדר הפרדה לפסולת אריזות

ביום 03.12.2015 פורסמה ידיעה באתר האינטרנט של עיתון "הארץ" מאת צפריר רינת שכותרתה: "קנס של 690 אלף שקלים לעיריית ירושלים על שלא קבעה הסדרים להפרדת פסולת אריזות".

לפי הנאמר בידיעה, החוק להסדרת הטיפול באריזות קובע שעל כל רשות מקומית להתקשר עם תאגיד ת.מ.י.ר לצורך פינוי פסולת אריזות והעברתה למתקן הפרדה ומיחזור, אולם מספר ערים טרם חתמו על הסכמי התקשרות עם התאגיד, בניהן ירושלים, טבריה ובני ברק.

עקב כך, המשרד להגנת הסביבה שלח לעיריית ירושלים הודעה על כוונתו להטיל עיצום כספי בסך 690 אלף ש"ח. עיריית ירושלים מסרה בתגובה כי ת.מ.י.ר דורשים התחייבות להסדרי הפרדה לא ראויים מעצם היותם מונופול בתחום הפרדת הפסולת.

לקריאת הידיעה המלאה באתר הארץ