האם הליכי תכנון עלולים להוביל לחשיפת תושבים לקרינה?

העיתונאי עמיר בן דוד פרסם ביום 23.6.15 בעיתון "ידיעות אחרונות" כתבה שכותרתה: "האם מסמך בניסוח שגוי יאפשר בנייה ליד קווי מתח גבוה?".

לפי הנאמר בכתבה, מסמך הנחיות שהוציא המשרד להגנת הסביבה ביחד עם מנהל התכנון קובע כי בעת בחינה של בקשות להיתרי בנייה ולאישור תוכניות לא יהיה צורך בבחינת סוגיות של קרינה כמו גם מרחקי בטיחות ממתקנים הפולטים קרינה. לטענת גורמי מקצוע, נוסח ההנחיות מאפשר לכאורה לבנות מבלי להביא בחשבון את היבטי הקרינה. במכתב הבהרה שהוציא המשרד להגנת הסביבה בענין זה נאמר כי הכוונה בהנחיות היתה להבהיר שתכניות והיתרי בניה אינם צריכים לקבוע ערכי סף לקרינה בלתי מייננת וכי זהו תפקידו של הממונה על הקרינה. כן צוין כי תפורסם הבהרה להנחיות האמורות.

לקריאת הכתבה המלאה מעיתון "ידיעות אחרונות"