בתל אביב ממשיכים לחשוב ירוק

המשרד להגנת הסביבה השיק בתל-אביב את פרויקט "התו הירוק", שיזמה הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב בשיתוף מכון התקנים. תו זה יוענק לבתי אוכל כאות להתנהלות עסקית ידידותית לסביבה.

מטרת הפרויקט היא ללוות עסקים בתהליך ההסמכה של מכון התקנים, תוך סיוע לבעליהם באימוץ פתרונות המשלבים כדאיות כלכלית והתייעלות אנרגטית.

לצורך קבלת "התו הירוק", עסקים בעלי רישיון עסק בתוקף יידרשו לעמוד במספר תנאי סף, כמו רכש ירוק, ניהול מלאי, צמצום פסולת, התייעלות אנרגטית וחיסכון במים. כמו כן יידרשו בעלי העסקים לעמוד במספר תנאים נוספים המתאימים לעסק הייחודי שלהם (ראו פירוט באתר של עיריית תל אביב בקישור הבא).

לקריאה מורחבת לחצו כאן